יועצי מס

עוסק מורשה

באם רק עכשיו החלטתם לפתוח עסק, יש להניח שקודם כל תירשמו בתור עוסק מורשה, שמתייחס לאנשים שגמרו אומר לפתוח עסק עצמאי מתוך הרצון לפעול לפי החוק, להירשם במשרדי מע"מ וליהנות מקבלה של מעמד עוסק מורשה, שמותנית בפתיחה של תיק במוסד לביטוח לאומי ואף במס הכנסה. באם וההכנסות הצפויות השנתיות שלכם למעלה מ- 102,292 ₪ עליכם להירשם בתור עוסקים מורשים מיד עם פתיחת העסק, ולא תורשו לפתוח עוסק פטור. מדריך זה מכיל מידע רב ערך על עוסק מורשה, ולכן מומלץ לקרוא אותו מתחילתו ועד לתומו, כדי שלא תגידו שאין לכם מושג קלוש בנושא זה.

מה הקווים לדמותו של עוסק מורשה?

הקווים לדמותו של עוסק מורשה שהוא נדרש לגבות מהלקוחות שלו מע"מ, בשיעור של שבעה עשר אחוזים, בגין כל העסקאות שהוא עושה עמם, תוך כדי העברה של הסכום שגבה מהלקוחות הישר לרשות המסים, בעוד הוא יכול לקזז מן סכומי המע"מ את הסכומים מהסך הכללי שבהם השתמש לשם הוצאות שוטפות או רכישות בשביל בית העסק. באופן כללי, מדובר על עצמאי, אשר מחזור הכנסותיו השנתי העסקי נאמד על למעלה מ- 102,292 ₪, כמצוין לעיל, או שהוא לא עוסק במקצוע חופשי, כמו למשל – עורך דין או רואה חשבון, וכולי. בתור עוסקים מורשים חלה עליכם החובה לדווח לביטוח לאומי, כמו גם לרשות המסים, ותוכלו ליהנות מכל מיני זכויות או חובות בהיבט של ביטוח פנסיוני.

מה המשמעות של עוסק מורשה?

המשמעות של עוסק מורשה שתידרשו בהתאם לחוק לחייב או לגבות מערב רב של הלקוחות שלכם מס ערך מוסף, שנכון לשנת 2022 נאמד על שבעה עשר אחוזים, שיתווספו לעלות של העסקה שבוצעה, מה שמכונה בעגה המקצועית – מע"מ עסקאות. באפשרותכם לדרוש או לקזז את המע"מ שאתם אמורים לשלם למשרדי מע"מ בגין ההוצאות שלכם, שנקרא בשפה מקצועית – מע"מ תשומות. בתור עוסקים מורשים אתם חייבים לדווח למע"מ וכן לשלם אותו מדי חודש בחודשו במידה ומחזור העסקאות השנתי שלכם מדי חודשיים נמוך ממיליון וחצי ₪. ביכולתכם אף לקזז את המע"מ לרבות התשומות שלו בכל דיווח למע"מ, בתשלום או בדרישה של החזר המע"מ אך ורק על ההפרש שמבניהם. לאחר שתפיקו לשפע הלקוחות שלכם חשבוניות מס בגין כל עסקה שביצעתם, אף במידה ומדובר אודות מתן שירות, ואף במידה ומדובר אודות מכירת מוצרים, עליכם לציין בחשבונית את הסך הכללי, פרטי הלקוח, הכמות, או פרטי העסקה, וכמובן להוסיף לסכום העסקה מע"מ בשיעור של שבעה עשר אחוזים.