עוסק מורשה

באם רק עכשיו החלטתם לפתוח עסק, יש להניח שקודם כל תירשמו בתור עוסק מורשה, שמתייחס לאנשים שגמרו אומר לפתוח עסק עצמאי מתוך הרצון לפעול לפי החוק, להירשם במשרדי מע"מ וליהנות מקבלה של מעמד עוסק מורשה, שמותנית בפתיחה של תיק במוסד לביטוח לאומי ואף במס הכנסה. באם וההכנסות הצפויות השנתיות שלכם למעלה מ- 102,292 ₪ עליכם …